Yhdistyksen toiminta tulee vuoden 2022 lopulla jatkumaan nimellä Pohjois-Suomen ev.kut Kansanlähetys ry. Alla olevat viitenumerot sekä pankkiyhteys ovat toiminnassa siihen asti, kunnes uusi yhdistys aloittaa toimintansa. Tämän jälkeen pankkiyhteys ja yhteystiedot muuttuvat.

 

Alta löydät Lapin Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen tilinumeron sekä viitenumerot työmme tukemiseksi. Internetin kautta tehtävä rahankeräys on lupamme mukaisesti rajattu Lapin poliisilaitoksen alueen maakuntiin.

Pankkiyhteys
Saaja: Lapin Ev.lut. Kansanlähetys ry.
Tilinumero: FI57 5131 2720 0399 13
Kemin Seudun Osuuspankki, Keminmaa

Lahjoituksia tehtäessä on käytettävä viitenumeroa. Ilman oikeaa viitenumeroa lahjoitus ei välttämättä kohdistu lahjoittajan tarkoituksen mukaisesti. Huomaa myös, että kaikki viitenumerot ovat viisinumeroisia eli osa viitenumeroista on muuttunut.

Lahjoituskohteet Viitenumero
Juniorityö Lapissa 99053
Lapin piirin työ (yleiskannatus) 99082
Ulkolähetystyö (yleiskannatus) 99095
Mordvan kenttä 72009
Venäjä 71000
Lähettien tukeminen Viitenumero
Etu-Aasian lähetti Hanna 21267
Ilolan perhe 21526
Koskinen Pekka ja Kaarina 21704
Lamminpää Aatto 21953
Pelttari Maija Leena 22907
Saari Juha 23605
Salminen Ari 23702
Vuorma Maria ja Mikko 25551
Jäsenmaksut Viitenumero
Vuosittaisen jäsenmaksun suuruus 20 € 99008

 

Toimintamme Lapissa perustuu vapaaehtoisvoimin tehtävään työhön, joten kaikki lahjoitukset kulkeutuvat lähetystyöntekijöiden ja heidän työn mahdollistavan toiminnan kattamiseksi Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen (SEKL) kautta. Piirillemme ei siis koidu kuluja henkilöstömenojen muodossa, mutta hallinto-, toimisto- ja matkakulujen kattamista varten lahjoituksista on varattu piirin toiminnan ylläpitämiseksi enintään 15 %.

 

Rahankeräysluvan saaja: Lapin Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry.
Rahankeräysluvan myöntäjä: Lapin poliisilaitos
Luvan numero ja myöntämisajankohta: RA/2018/1129 22.11.2018
Luvan voimassaoloaika: 1.1.2019.-31.12.2023
Luvan toimeenpanoalue: Lapin poliisilaitoksen alueella Lapin maakunnassa
Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Yhdistyksen toiminnan ja lähetyskannatuksen ylläpitäminen sekä aktivoiminen. Kerättävät varat on tarkoitettu käytettäväksi voimassaolevan rahankeräysluvan aikana.

Lapin Ev.lut. Kansanlähetyksen piirihallitus kokouksessaan 30.10.2018

Share This